יתרנות של מרכזיות טלפון IP

  •     • חיסכון בהוצאות עבור השיחות
  •     • גמישות ניהולית בתפעול המרכזייה
        • חיסכון בעלויות של שיחות בין הסניפים
        • דוחות ניהוליים עד רמת השלוחה

  אפשרויות טלפון IP 

• זיהוי המתקשר
• חסימת שיחה
• החזקת שיחה
• הפניית שיחה, לרבות:בזמן תפוס או באין מענה
• שיחות ועידה רבות משתתפים, לרבות קיום ועידה מתוזמנת וחדרי ועידה
• הקלטת שיחה מיידית
• קבלת מספר חיוג ישיר פנימה (חי”פ) מתוך קווי המערכת
• חיווי על גבי הטלפון על שיחות שלא נענו, הודעות חדשות בתא הקולי וכד

  אפשרויות של מרכזיות IP 

• ניתוב שיחה לפי קטגוריות, כגון: שעות עבודה, דחיפות, שלוחה פעילה (כן/לא) תור המתנה וכד’
• מערכת ניתוב אוטומטית ללא הגבלה בגובה העץ ובזמן הקריינות לכל שלוחה ופעולה
• חיוג שלוחה ישיר בכל תפריט ללא צורך בהמתנה לסיום התפריט

  יתרנות טכניים של מרכזיות IP

• קבלת פקסים והודעות קוליות מכל שלוחה ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני של העובד
• הקלטת שיחות מלאה של כל השיחות במערכת או שלוחות נבחרות וזאת בזמן אמת
• מוזיקה בהמתנה (קבועה, שעות, לפי מחלקה וכד’ כולל קריינות ופרסום תוך כדי המתנה)
• גמישות בקמפיינים פרסומיים והודעות לכלל הלקוחות

  אפשריות טכניות של המרכזיות IP

• חיבור משרדים מרוחקים בצורה פשוטה ויעילה
• תורי המתנה הכוללים פתיח, מיקום בתור, זמן המתנה ממוצע ואפשרות ליציאה והשארת הודעה
• Softphone שלוחות
• יכולת חיבור לכל ממשק תקשורת הקיים בשוק
• נתב שיחות – ללא הגבלה במספר הרמות